Parodontologie

Smlouvy k poskytování parodontologické péče máme uzavřeny se všemi zdravotními pojišťovnami. MUDr. Jiří Blažek ml. je držitelem Osvědčení ČSK z parodontologie, provádí komplexní diagnostiku a léčbu parodontologických pacientů.

Pacienti s lékařským doporučením se mohou objednat k vyšetření na našich telefonních číslech. Pokud je k dispozici RTG dokumentace, včetně snímků z minulosti, prosím o jejich zaslání.