Zhotovení 3D CBCT a OPG

3D CB CT (cone beam computed tomography) / OPG

Na našem pracovišti disponujeme přístrojem 3D CB CT NewTom GiANO. Nabízím Vám tedy možnost zhotovení CT pro vaše pacienty. Přístroj je schopen zachytit objem (FOV) o rozměru 11x8 cm ve velmi vysokém rozlišení – voxel až 0,075 mm. V jednom skenu lze zachytit obě čelisti s alveoly a zuby. Vyšetření lze také cílit na konkrétní oblast, jako TM klouby, čelistní dutiny, submandibulární oblast, konkrétní zub / skupinu zubů apod. FOV je variabilní dle potřeby 11x8, 11x5, 8x8, 8x5, 5x5 cm. Velikost voxelu (rozlišení) 0,075 – 0,300 mm.

Na žádance je vhodné uvést indikaci / důvod vyšetření, protože pro endodoncii je potřeba vysoké rozlišení, naopak pro chirurgii apod. stačí rozlišení nižší. Dále nabízím možnost popisu a zpracování zhotoveného skenu dle Vašeho požadavku do obrazové zprávy, kde bude požadovaná oblast zpracována do série řezů. Takto zhotovený dokument bude zaslán emailem nebo v papírové podobě.

Ukázku možností využití přístroje, i jeho softwaru je možno domluvit na našem pracovišti ve Stříbře. Cena jednoho CT skenu libovolného rozměru je 500 Kč. Sken včetně odečtení a zaslání obrazového dokumentu stojí 900 Kč. Pro velký objem dat lze CT sken předat pouze na CD/DVD nebo USB disku včetně 3D prohlížeče. K načtení a práci s CT stačí průměrně výkonný kancelářský počítač.

VELIKOST OBJEMU

 • CBCT vždy snímá určitý objem ve tvaru válce. FOV (field of view) znamená objem v centimetrech, vždy šířka základny x výška válce, např. FOV 11 x 8.
 • Pro „vstupní“ vyšetření nebo jako první CT sken pacienta doporučuji FOV 11 x 8 cm, kde získáte přehled o všech zubech, skeletu čelistí apod. jako u snímku OPG. Vzhledem k třetímu rozměru má ale vyšetření mnohonásobně vyšší diagnostický přínos.
 • Při opakované potřebě CT vyšetření je vhodné cílit na konkrétní oblast zájmu a volit menší FOV. A to vzhledem k menší radiační zátěži pro pacienta a menšímu množství výsledných dat.

ROZLIŠENÍ

 • Rozlišovací schopnost ve 2D (např. OPG a fotografie) určuje velikost pixelu, u 3D CT velikost voxelu. Čím menší, tím vyšší rozlišení.
 • Při potřebě maximálního rozlišení (např. před endodontickým / reendodontickým oš. jsou nároky nejvyšší) je vhodné použít maximální rozlišení - 75 µm (nejmenší možnou velikost voxelu).
 • U větších FOV doporučuji zvolit menší rozlišení, např. 125, 150 nebo 200 µm
 • U skenů kontrolních, např. ke kontrole po zákroku, postačí rozlišení nejnižší – 200 nebo 300 µm

ZPRACOVÁNÍ

 • Pokud v žádance zaškrtnete kolonku „předání na CD/DVD/USB“ zhotovený CT sken včetně 3D prohlížecího softwaru NNT bude zaslán po pacientovi na CD nebo DVD (podle objemu dat), popřípadě může být nahrán na vlastní USB disk.
 • Pokud v žádance zaškrtnete druhou variantu, bude zasláno CT na nosiči jako u předchozí varianty, dále pak bude sken zpracován, budou zhotoveny jednotlivé řezy Vámi zvolené oblasti a dle Vámi plánovaného zákroku. Takto zhotovený elektronický obrazový dokument včetně popisu bude zaslán elektronicky emailem nebo vytištěn do papírové podoby. Z výše zmíněného je nezbytné do žádanky přesně definovat oblast zájmu a plánované ošetření, např. zobrazení endodontu zubu 26 nebo zobrazení / popis průběhu kořenů zubu 38, implanatce do místa 46 apod. Na základě takové žádanky budou zhotoveny CT rekonstrukce v sériích řezů, kde budou jasně patrné potřebné anatomické poměry a přesné rozměry včetně např. vztahu a vzdálenosti k rizikovým anatomickým strukturám apod.

PLATBA

 • Cena za jeden CT sken je 500 Kč.
 • CT sken včetně odečtení a zpracování obrazové zprávy stojí 900 Kč.
 • Platba může být provedena podle Vaší preference pacientem ihned po zhotovení CT nebo může být vystavena souhrnná faktura Vašemu pracovišti vždy po uplynutí určitého fakturačního období. Platba od pacientů může být provedena hotově nebo platební kartou.

HLAVNÍ INDIKACE

 • Endodontické ošetření – tvar, průběh, zakřivení, počet kořenových kanálků, přesné měření délky a průměru kanálků, přesná lokalizace zalomených nástrojů (oproti OPG, kde je zvětšení cca. 1:25, je CBCT sken vždy 1:1 - není potřeba kalibrace, nedochází ke zvětšení ani zmenšení výsledného obrazu, měření v 3D softwaru odpovídá reálným rozměrům u pacienta)
 • Chirurgie – tvar a délka radixů zubů, vztah radixů nebo jiných patologických útvarů k rizikovým anatomickým strukturám, průběh nervově-cévního svazku, diagnostika patologií v periapikálních oblastech zubů, čelistech, čelistních dutinách, submandibulárních krajinách, slinných žlázách (sialolity), TM kloubech, diagnostika retinovaných / nadpočetných zubů, resorpcí kořenů apod.
 • Parodontologie – diagnostika parodontopatií, detailní zobrazení kostních defektů.
 • Implantologie – přesné měření rozměrů a hodnocení kvality kostní tkáně, diagnostika defektů, simulace implantace jakéhokoli implantátu, na základě CT skenu pacienta a CT skenu sádrového modelu zhotovení přesných implantologických šablon.
 • Prevence – preventivní vyšetření, periapikální nálezy, zubní kazy, vyloučení fokální infekce apod.
 • Ortodoncie – 3D diagnostika vzájemného postavení zubů, čelistí, posuzování stavu zubů, dg. resorpcí kořenů, polohy nadpočetných zubů apod., na základě CT skenu pacienta a sádrových modelů možnost tisku situace na 3D tiskárně.

Bližší informace o přístroji

http://www.newtom.cz/newtom-giano-evolution-2015/

 

V případě zájmu Vám na našem pracovišti přístroj představím, zaškolím v práci se softwarem a ukážu širokou škálu možností využití CT. Ukázku snímků najdete v sekci "ke stažení".

OBJEDNÁNÍ – pacienti se objednávají na našem telefonu.

Pacientům je potřeba předat vyplněnou žádanku se specifikací vyšetření, případně slovním popisem

V případě nejasností nás kontaktujte

 

OPG

Nabízíme stále také možnost zhotovení kvalitního snímku OPG: při zaslání emailem za cenu 200 Kč, při předání na CD nebo vytištění za 220 Kč, včetně popisu 300 Kč.