Analgosedace (ošetření ve spánku)

Analgosedace (řízený spánek) je vhodná pro všechny ty, kteří mají návštěvu u zubního lékaře spojenou se stresem, nebo pokud se jedná o déletrvající zákrok. Jde o léky vyvolaný stav, kdy se právě pocit strachu a stresu buď zcela odstraní anebo zmírní na minimum.

Nejčastěji se k zákroku používá Dormicum (Midazolam) - spolehlivý a bezpečný preparát, se kterým jsou bohaté klinické zkušenosti. Aplikaci provádí zkušený lékař s atestací v oboru a je přítomen po celou dobu až do Vašeho odchodu.

K tomu, aby bylo možné analgosedaci provést, je nutné před ošetřením vyplnit anesteziologický dotazník a v den ošetření – stanoví stomatolog – přijít lačný a v doprovodu druhé osoby, která zajistí Váš odvoz domů po ošetření. Je nutné počítat i s tím, že setrváte 1 - 2 hodiny po zákroku v čekárně.

V den ošetření se dostavíte 15 minut před dohodnutým termínem, kdy Vám budou zodpovězeny Vaše dotazy přímo anesteziologem. Po usednutí do zubařského křesla Vám bude zavedena do žíly kanyla, tj. jehla, do které bude aplikován lék a která zůstane zavedena po celou dobu ošetření. Před odchodem domů bude kanyla samozřejmě odstraněna.

Výše uvedený preparát Vás zbaví nežádoucího stresu během výkonu, ale bude trvat určitou dobu, než se z těla zcela vyloučí, a proto je nutný při odchodu domů doprovod druhé osoby. Bylo by vhodné, aby po dobu 24 hodin jste neřídil/a dopravní prostředky a byl/a pod dohledem další osoby.

Anestetikum Dormicum nelze podávat v těhotenství, během kojení, při postižení glaukomem, při ledvinné a jaterní nedostatečnosti, při přecitlivělosti na benzodiazepiny.