Parodontologie

Parodontologie se zabývá léčbou parodontu, neboli tkání, které drží zuby v čelistních kostech. Mezi tyto tkáně řadíme dáseň, vazy spojující zub s kostí a samotné kostní lůžko.

To, že nejsou naše dásně v pořádku, se projevuje krvácením dásní při čištění zubů nebo při jiném podráždění. Pokud se tento stav neléčí, dochází dlouhodobým působením zánětu k postupnému úbytku vazivových vláken držících zub v kosti a k postupnému rozpouštění a úbytku kosti zubních lůžek. Důsledkem toho je viklavost i ztráta zubů.

Podle stadia onemocnění, jsme v současné době již schopni toto onemocnění vyléčit nebo úplně zastavit a parodont udržovat zdravý.

Nejčastější příčinou vzniku zánětu je přítomnost bakteriálního plaku z důvodu nevyhovující hygieny, případně nevhodné výplně a korunky nebo dědičné dispozice. U lehčích forem zánětu postačí úprava hygieny a výběr správných pomůcek a zubních kartáčků zubní hygienistkou, což je i nejlepší způsob prevence. U těžších forem zánětu je nezbytný zásah lékaře.

Chronický zánět parodontu (parodontitida) je také vstupní branou pro infekci do celého těla a může způsobovat celková onemocnění. Proto jsou léčba a prevence parodontitidy velmi důležitým krokem k udržení celkového zdraví, nejen funkčního chrupu.